Search
Pencari Kerja Bergabung

Hasil : Semua Artikel

Foto Artikel

Keagenan Kapal

Keagenan Kapal - Pengertian agen kapal ialah apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan…

Foto Artikel

Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal…

Foto Artikel

Dwelling Time

Dwelling Time - Dwelling Time adalah proses yang dibutuhkan sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai barang keluar dari pelabuhan.

Foto Artikel

Demurrage

Demurrage - DemurrageĀ adalah denda atau kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik kapal akibat keterlambatan muat atau bongkar muatan.

Foto Artikel

Jenis-Jenis Port Untuk Kapal

Jenis-Jenis Port Untuk Kapal - Port dapat dipahami sebagai wilayah atau pelabuhan yang menjadi tempat terjadinya transaksi pengangkutan secara periodik maupun konstan, serta pemberhentian sejumlah kapal. Sebuah portĀ dapat saja berkembang…

Foto Artikel

Sistem Penyewaan Kapal

Sistem Penyewaan Kapal - Charter party atau penyewaan kapal merupakan dokumen perjanjian antara pemilik kapal yang menyetujui menyewakan kapalnya dengan penyewa yang menyetujui untuk menyewa kapal tersebut. Penyewaan dapat berupa…

Hadirkan perusahaan - Jasa dan produk anda

Untuk tampil dan hadir di tiap-tiap Pelabuhan Indonesia