Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran - Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping). (Suwarno, 2011:128)

Manfaat Shipping Industry
Usaha pelayaran merupakan usaha industri bidang jasa Transportasi laut atau Shipping Industry yang member manfaat sebagai berikut :

1. Place utility
Yaitu barang yang di satu tempat kurang bermanfaat di pindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar.

2. Time utility
Yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan di pindahkan ke tempat yang pada waktu yang sama belum di produksi dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal dapat dilakukan melalui laut, danau, maupun sungai. (Engkos Kosasih & Hananto Soewedo, 2007:8)

Macam-Macam Perusahaan Pelayaran
Menurut engkos Kosasih dan Hananto Soewedo (2007:31-33) di tinjau dari sifat usahanya perusahaan pelayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Pelayaran tetap (Linier Service)
Pelayaran tetap mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Jalur pelayaran (trade line) dan perjalanan kapal tertentu dan teratur, menyinggahi pelabuhan yang di tetapkan sebelumnya dengan fekruensi yang tetap dan mempunyai sailing schedule tertentu yang semuanya di umumkan kepada semua cargo owner (pemilik muatan).

2. Umum nya pelayaran tetap dapat menerima semua jenis muatan.

3. Pelayaran tetap menawarkan freight rate (daftar tariff angkutan) yang telah di tetapkan dan berlaku umum.

4. Carrier (pengusaha pelayaran) harus mempunyai peraturan atau syarat-syarat pengangkutan yang di cantum kan pada lembar formulir Bill of Lading (B/L) atau mungkin ada perjanjian khusus antara carrier dan shipper.

b. Pelayaran Tidak Tetap (Tramper Service)
Pelayaran tramper service merupakan pelayaran bebas yang tidak terikat ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap, dan kapal dapat berlayar kemana saja. Kapal membawa muatan apa saja dan sering membawa muatan sejenisnya. Pelayaran tramp tidak mempunyai jadwal yang di umumkan sebelumnya. Syarat pengangkutan dan uang tambang (freight rate) dalam pelayaran tramp merupakan hasil permufakatan kedua belah pihak.

Komentar

shipsapp assets

Keagenan Kapal

Keagenan Kapal - Pengertian agen kapal ialah apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan…

shipsapp assets

Ekspedisi Muatan Kapal…

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas…

shipsapp assets

Sign up to Newsletter

...Dapatkan update informasi terbaru..!

© 2023, ShipsApp - Aplikasi Maritim Indonesia

© | PT.Samudera Sinergi Data. All rights reserved.